EĞİTİM ÖĞRETİM KOMİSYONU ÜYELERİ

Prf. Dr. Selahattin ÇELEBİ

Rektör Yardımcısı(EKOM Bşk.)

Prf. Dr.Recep GÜLŞEN

İİBF/EKOM Bşk.Yrd.

Doç.Dr.Mehmet GÜNEŞ

Fen.Ed.Fak.

Dr.Öğr.Üyesi.Ersin GÜLSOY

Ziraat Fak.

Dr.Öğr.Üyesi.Uğur GÜLER

Müh.Fak.

Dr.Öğr.Üyesi.Lokman Bilen

Fen.Ed.Fak

Dr.Öğr.Üyesi.Ali KUYAKSİL

İİBF

Dr.Öğr.Üyesi.Alpaslan DOĞAN

İİBF

Dr.Öğr.Üyesi.Ramazan ARI

Fen Edb.Fak.

Öğr.Gör.Alper GÜLBE

TBMYO

Öğr.Gör.Turgay ŞAŞMAZ

MYO

Öğr.Gör.Ayşegül YURT

SHMYO

Aydın EREN

ÖİDB