Komisyonlar

EĞİTİM ÖĞRETİM KOMİSYONU (EKOM)  ÜYELERİ

S.N

ADI SOYADI

BİRİMİ

1

Prof. Dr. Selahattin ÇELEBİ

Rektör Yardımcısı(EKOM Bşk.)

2

Prof. Dr. Recep GÜLŞEN

İİBF/EKOM Bşk.Yrd.

3

Prof. Dr. Bahattin ÇELİK

Fen Edebiyat Fakültesi

4

Prof. Dr. Halil Rıdvan ÖZ

Mühendislik Fakültesi

5

Doç. Dr. Hasan OCAK

İlahiyat Fakültesi

6

Doç. Dr. Süleyman TEMEL

Ziraat Fakültesi

7

Dr. Öğr. Üyesi. Fikret TÜRKAN

Sağlık Hizmetleri MYO

8

Dr. Öğr. Üyesi. Sadık ARSLAN

Güzel Sanatlar Fakültesi

9

Öğr. Gör. Alper GÜLBE

Iğdır Teknik Bilimler MYO

10

Bünyam ŞENTÜRK

Öğrenci İşleri Daire Başkanı (Raportör)